Bestyrelsesmøde
29.12.2020

Deltagere:
Anne Grethe Hansen
Betinna Lerche
Jarno Falkø
Metin Lindved Aydin
Steen Schwærter

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Gennemgang af arbejdsopgaver
3. Næste møde
6. Evt.

Referat:

1. Valg af referent
Metin blev valgt.

2. Gennemgang af arbejdsopgaver
– Betinna og Steen har været i dialog med afdelingsleder Rikke Becher / Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grønne Områder. Hun foranlediger projektleder ved Moesgaard Vildskov Stine Rytter Bengtson at tage kontakt til os først i det nye år.
– Vi afventer dialogen vedr. Moesgaard Vildskov førend vi retter henvendelse til “Vild med Moesgaard skovene” og “Vild med Vilje”. (Jarno)
– Der aftales fælles inspicering af Hørhaven i det nye år.
– Kontakt til områdets interessenter afventer dialogen vedr. Moesgaard Vildskov.

3. Næste møde
Ikke aftalt. Der indkaldes efter dialog med Stine Rytter Bengtson.

4. Evt.
Intet