Konstituerende bestyrelsesmøde
20.12.2020

Deltagere:
Anne Grethe Hansen
Bettina Lerche
Jarno Falkø
Metin Lindved Aydin
Steen Schwærter
Anne Meyer Knudsen (suppleant)

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Præsentation af medlemmerne
3. Konstituering
4. Opgaver
5. Næste møde
6. Etc.

Referat:

1. Valg af referent
Metin blev valgt.

2. Præsentation af medlemmerne
Anne Grethe Hansen er ergoterapeut og har været bosiddende i Island i mange år. Er meget optaget af klimadagsordenen herunder biodiversitet, samt udformning af vores miljøer og tilgængelighed.

Bettina Lerche er biolog og arbejder med beskyttet natur, og faciliterer naturpleje i beskyttede naturområder.

Jarno Falkø er fysioterapeut og arbejder i naturen med bl.a. cancerpatienter og demensborgere.

Metin Aydin er arkitekt og selvstændig erhvervsdrivende, arbejder med projektudvikling.

Steen Schwærter er biolog, og arbejder blandt andet med havmiljøet i Aarhus Bugt.

3. Konstituering
Anne Grethe Hansen, bestyrelsesmedlem
Bettina Lerche, kasserer
Jarno Falkø, bestyrelsesmedlem
Steen Schwærter, bestyrelsesmedlem
Metin Lindved Aydin, formand

4. Opgaver
Arbejdsopgaver for den kommende tid:
– Vi skal i dialog med de faste brugere af området, herunder institutionen, spejderne med flere.
– Vi skal i yderligere dialog med kommunens driftsafdeling.
– Vi skal indsamle input fra hele Højbjerg, så flest mulige bliver inddraget i udviklingsprocessen.
– Vi skal entrere med en landskabsarkitekt som kan samle op på alle input og lave et forslag til hvordan området kan bearbejdes.
– Vi skal i 2021 indsende et forslag til Aarhus Kommune om en fremtidig plan for området.
– Vi skal måske melde os ind i Fællesrådet.

Tanker om hvad Hørhaven skal være:
– Ingen kreaturer.
– Blomstereng.
– Græsdominans medvirker til begrænset biodiversitet, evt. harve / stikke ”spaden dybere”, frugtbuske m.v.
– Undersøge på områdets potentiale, der har været en ganske fin flora på et fint tidspunkt.
– Dialog med Moesgaard Vildskov, tappe af den læring der er her.
– Ambition om at Hørhaven kan blive en skovlysning.

Todo:
Ressourcepersoner kunne evt. inviteres til en snak om hvad der har været tidligere i Hørhaven. (Steen + Bettina)
Ressourcepersoner fra “Vild med Moesgård skovene” kunne inddrages. (Jarno + Anne)
Udsendelser fra DR sendes til Metin på hjemmeside/Facebook (Anne Grethe)
Links til parcelist-guide til Metin for publicering på hjemmeside/Facebook (Bettina)
Ressourcepersoner kunne evt. på konsulentbasis trækkes ind til at få nogle gode råd (Jarno + Anne + Bettina)
Kommunikation med Kommunen (Steen + Bettina)
Vi skal gøre det konkret, og tale ud fra dette når vi går i dialog med interessenterne (alle)
Gøre opmærksom på foreningen på Facebooksiden: Vild med Moesgaard Skovene (Metin)
Eksterne biologer, kan også inddrages. (Steen + Bettina)
Koordinering med Moesgaard Vildskov. (Jarno)

5. Næste møde
Tirsdag 29./12.-2020 kl.20:00

6. Evt.
Gavekort til Anne.