Stiftende generalforsamling i foreningen Hørhaven skal være vild nu.
20.12.2020

Dagsorden:

1. Velkomst v. Metin Lindved Aydin
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Redegørelse for stiftelsen af foreningen
6. Vedtægter
7. Foreningens fremtidige aktiviteter
8. Foreningens økonomi
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af revisor

Referat:

1. Velkomst v. Metin Lindved Aydin
De deltagende blev budt velkommen til den virtuelle, og praktikken omkring afholdelsen gennemgået (mikrofon, håndsoprækning, afstemning).

2. Valg af dirigent
Mads Rundstrøm blev valgt som dirigent.

3. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt som referent.

4. Valg af stemmetællere
Mattias Agger blev valgt som stemmetæller.

5. Redegørelse for stiftelsen af foreningen
Idéen til foreningen opstod under den første Corona-nedlukning, da Metin og hans hustru dagligt gik lange ture og altid igennem Hørhaven. Selvom folk var sendt hjem og vejret var godt, så var Hørhaven aldrig fuld, og det blev meget tydeligt at græsklipningen ikke var for særligt mange brugeres skyld. Det er det ene og meget nære afsæt.

Det andet afsæt er langt voldsommere og globalt: Vi befinder os netop nu i det der kaldes den 6. masseuddøen.
Undersøgelser viser, at mere end 40 procent af alle insektarter er faldende i antal, og at en tredjedel af dem er truede. De uddør otte gange hurtigere end pattedyr, fugle og reptiler, og massen af insekter falder ifølge undersøgelser med 2½ procent om året. Det er helt vildt, og det må vi simpelthen gøre noget ved. Os alle sammen. Og hvis ikke vi gør det, og udviklingen fortsætter så kan naturens økosystemer stå over for et katastrofalt kollaps. Og så er vi på den.
Heldigvis er det oppe i tiden, at have fokus på biodiversitet, og oppefra forsøger myndighederne at omlægge driften af de grønne områder, sådan at vi kan bevare mest muligt af det vi har. Hvis vi skubber lidt på, er vores opgave ikke stor.

Men vi har allerede begået fejl, for selve italesættelsen har ikke været helt hensigtsmæssig – bare det at nævne ordet ”vild” i foreningens navn gør, at nogle tænker at det vi ønsker er køer og heste på græs. Og det har allerede givet noget pushback fra folk som er bange for at det konflikter med deres interesser i Hørhaven. Det skal vi arbejde med, herunder inddrage flest mulige brugere så det vi gør, har bredest mulig opbakning fra lokalområdet. Og så blive bedre til at sætte ordene rigtigt sammen – hvem kan være imod en blandet blomstereng?

6. Vedtægter
Alle har fået tilsendt et link til foreningens vedtægter, sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling. Det er standardvedtægter som opfylder formkrav for godkendelse ved Aarhus Kommune.
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

7. Foreningens fremtidige aktiviteter
Vi forestiller os at bestyrelsen skal mødes måske hver anden måned og skal forestå udviklingen af initiativet.

Derudover at:

– Vi skal i dialog med de faste brugere af området, herunder institutionen, spejderne med flere.
– Vi skal i yderligere dialog med kommunens driftsafdeling.
– Vi skal indsamle input fra hele Højbjerg, så flest mulige bliver inddraget i udviklingsprocessen.
– Vi skal entrere med en landskabsarkitekt som kan samle op på alle input og lave et forslag til hvordan området kan bearbejdes.
– Vi skal indsende i 2021 indsende et forslag til Aarhus Kommune om en fremtidig plan for området.
– Vi skal måske melde os ind i Fællesrådet.
– Og herefter skal vi måske finde nye mål?

8. Foreningens økonomi
Foreningen ”koster ikke noget” i drift – Metin har sponsoreret en hjemmeside, Facebook er gratis, og skal vi bruge penge til noget kan vi gennemføre en crowdfunding. Så i virkeligheden er der ikke et stort behov for et betalt kontingent. Og hvis der ikke er et betalt kontingent kan det måske medføre, at vi kan få flere medlemmer hurtigt, end hvis det kostede noget at medvirke.

På den anden side, hvis folk skal betale, lad os sige et symbolsk beløb, så er det også de alle ”de rigtige” som melder sig ind. Det forpligter at skulle bruge 100 kr. på et medlemskab, fremfor blot at give et ”like”.

Konkret foreslås at der afstemmes for om:

– Det skal være gratis at være medlem
– Det skal koste 100 kr. pr. år
– Det skal koste et andet beløb

Det blev enstemmigt vedtaget at det skal være gratis at være medlem.

9. Valg af bestyrelse
Der skal vælges 5 til bestyrelsen og 1 suppleant. Og hvis det viser sig at flere vil deltage i arbejdet, så finder vi ud af det.

Metin Lindved Aydin, Anne Grethe Hansen, Jarno Falkø, Bettina Lerche og Steen Schwærter blev valgt til bestyrelsen

Anne Meyer Knudsen blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen konstitueres ved bestyrelsesmøde 20.12.2020 kl. 20:00

10. Valg af revisor
Mads Rundstrøm blev valgt som revisor.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og hævede herefter generalforsamlingen.