Søndag den 20. december 2020 kl. 13:00 holder vi generalforsamling i foreningen – det var tanken at vi skulle have mødtes på stedet med hver vores termokande med varme drikke til eget brug, men det har de skærpede Corona restriktioner forhindret os i. Generalforsamlingen bliver derfor digital med de fordele og ulemper det indebærer. Send en E-mail til metin@vildpark.dk, skriv ”generalforsamling” i emnefeltet så vil du få tilsendt udkast til vedtægter samt oplysninger om hvordan du kan deltage online.

Dagsorden:

  1. Velkomst v. Metin Lindved Aydin
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Valg af stemmetællere
  5. Redegørelse for stiftelsen af foreningen
  6. Vedtægter
  7. Foreningens fremtidige aktiviteter
  8. Foreningens økonomi
  9. Valg af bestyrelse
  10. Valg af revisor